صدای شوالیه ایران در تفت طنین انداز می شود

صدای شوالیه ایران در تفت طنین انداز می شود

به گزارش آوای تفت کنسرت استاد شهرام و حافظ ناظری مورخ 4 و 5 شهریور در شهر سبد میوه ,شهر تفت برگزار خواهد شد . و...

اخبارrss