قدردانی معاون استانداریزد ازنحوه مدیریت کنسرت شهرام ناظری

قدردانی معاون استانداریزد ازنحوه مدیریت کنسرت شهرام ناظری

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با انتشار پیامی از نحوه مدیریت برگزاری کنسرت شهرام ناظری در...

اخبارrss